1 2 3 4 5 6

Agresia - hybná sila života

13.08.2021

Už samotné slovo agresia v nás vyvoláva nepríjemné pocity a prežívania. Prečo to tak je? Než odpoviem, uvediem niekoľko informácií, o ktorých mnohí z nás nemajú tušenie.


Agresia je princíp

Je jedným z tých, ktoré tvoria základy prírodných zákonov. A? Je neutrálna. 

ČOŽE??? Agresia a neutrálna???

Veru áno, i keď to znie neuveriteľne. Dokonca - bez nej by život vôbec nebol možný. Ale poďme pekne po poriadku. Doslova od narodenia. Pri ňom sa totiž s týmto princípom stretávame po prvý raz.

Čo musí urobiť každá mama, aby priviedla svoje dieťa na svet? Okrem mnohých iných vecí, pri samotnom pôrode - tlačiť. Neraz si pri tom potrebuje pomôcť krikom, aby uvoľnila napätie a bolesť. Keby do toho nedala všetku silu, dieťa by umrelo. Táto sila je prejavom princípu agresie.

Ďalší príklad:

Aký tvor na našej Zemi je najnebezpečnejší? Matka. 


ČOŽÉÉÉ??? Tak to veru je. Vysvetlenie? Skúste ktorejkoľvek mame siahnuť na jej mláďa. Aj v najnežnejšej holubici sa prebudí levica, ktorá roztrhá každého, kto sa na jej dieťa hoci len krivo pozrie. Logicky. Všemožne ho chráni a nejedna mama za svoje dieťa dokonca položila život.

Aj táto ochranná sila je prejavom princípu agresie.

Možno vám začínajú prichádzať ďalšie príklady toho, kde túto silu potrebujeme. Uvediem niektoré z nich:

  • muž chrániaci svoju rodinu pred akýmkoľvek nebezpečenstvom
  • vojaci brániaci svoju vlasť
  • rastlinka klíčiaca zo semienka
  • náš imunitný systém, likvidujúci baktérie, vírusy ...
  • a je toho omnoho viac

No dobre, ale čo to má spoločné s ľuďmi, ktorí nám hnusne nadávajú, ubližujú a všemožne nás zraňujú?

Pre vysvetlenie si opäť odskočím do raného detstva. Od malička nás rodičia a celá spoločnosť učia rozdeľovať. Dobro - zlo; svetlo - tma; teplo - chlad; príjemné - nepríjemné; veľké - malé; pekné - škaredé ... a mohla by som pokračovať do nekonečna. Toto je náš svet duality. Je dôležitý, pre naše poznanie.

Bez tmy by sme nepoznali svetlo, bez veľkého malé, bez nádychu výdych. Zdanlivo vyzerajú ako protiklady, ale jedno bez druhého nemôže existovať. Sú to len opačné polarity toho istého celku. Pomôžem si príkladom dýchania. Nádych označím kladným a výdych záporným znamienkom.

V rodine a spoločnosti sme si zvykli prijímať "pozitívne" a všetko "negatívne" odmietame. Nuž... v duchu tohto zvyku:

Nadýchnite sa a zadržte dych. Ako dlho tak vydržíte? Pár minút? Ako to súvisí s agresiou? 

Tú sme šupli do krabice s nápisom - neprijateľné! A tak dieťa, ktoré z nejakého dôvodu plače, hnevá sa, či je hysterické, sa snažíme čo najrýchlejšie spacifikovať. Neraz pri tom počuje vety ako:

  • Prestaň revať, lebo ti naložím, aby si mal(a) dôvod!
  • Teraz si škaredé dievčatko / chlapček, teraz ťa maminka neľúbi.
  • Choď do svojej izby a vráť sa, keď budeš normálna / normálny.

Toto sú vety ktoré nás naučia, že niektoré naše prejavy sú pre okolie neprijateľné a tak sa ich naučíme potláčať. Zároveň sa učíme hrať divadlo a prijímať masky, s ktorými nás rodina a spoločnosť akceptuje.

Lenže...

To neprijaté nikam nemizne. Hromadí sa v našom podvedomí a nevedomí, čím sa postupne meníme na tlakový hrniec. Je len otázkou času, kedy vybuchneme. Ak je niekto silným preborníkom v potláčaní, prejaví sa to v inej podobe. Obvykle ako zápalový proces v tele.

Takže...

"Agresia je skutočne neutrálna, ale má negatívnu formu prejavu v podobe agresivity, ktorá vzniká ako dôsledok jej potláčania a neprijímania." 

Platí jednoduchá rovnica: Koľko úzkosti = toľko agresivity. Agresívny jedinec sa takto prejavuje z dôvodu strachu a obrovskej úzkosti. Útočí, aby sa chránil. Neuvedomuje si, že často je to naprosto neadekvátne. Lenže... strach v ňom, mu to neumožňuje vidieť.

Strach, ktorý médiá šíria už niekoľko mesiacov, si vyberá svoju daň. Je to jedna z najťažších emócií, aké môžeme prežívať a na jej základe sme ľahko ovplyvniteľní a manipulovateľní, ak jej podľahneme.

Dobrá správa je, že so strachom, sa dá naučiť pracovať. Vyžaduje si to nejaký tréning, ale rozhodne sa vyplatí.

Chcete vedieť, ako sa s ním dá pracovať? Chcete sa to naučiť? Základy práce (nie len) s emóciou strachu prezradím na tomto stretnutí.