1 2 3 4 5 6

ZÁKLADY NUMEROLÓGIE

CHARAKTEROZNALECTVO
Škola atlantskej numerológie

21. - 22. 8. 2021 od 9:00 do 17:00  |  udalosť na facebooku

Sebapoznanie

je základným predpokladom

naplneného života. 


Chcete spoznať svoje:

  • silné i slabé stránky?
  • nadanie a talenty?
  • životné úlohy a poslanie?

Ak ste hoci len na jednu otázku odpovedali kladne, čítajte ďalej. :)

Srdečne vás pozývame na úvodný kurz Atlantskej numerológie, ktorý povedie Vierka Varšová, autorka knihy - Ako som našla svoje druhé ja. Vierka je vzťahová numerologička a konzultantka psychosomatiky. (Jej web - https://vieravarsova.sk/)

Matematik Pytagoras, ktorý dal svetu známu Pytagorovu vetu, zostavil aj charakterový štvorec, ktorý bol dlhé roky utajovaný a práve ten tvorí základy vedy o sebapoznaní - numerológie. Ak si myslíte, že sa dobre poznáte, Vierka vás naučí hľadať i to, čo je ukryté pod povrchom osobnosti, navonok neviditeľné.


Keďže naše centrum nie je nafukovacie, je potrebné sa prihlásiť, aby ste mali svoje miesto zabezpečené. :)

Nech sa páči kontakt, kde môžete hlásiť svoju účasť:

Kurz sa uskutoční v dňoch 21. a 22.8.2021, od 9:00 do 17:00.

Cena za víkendový kurz je 99,-€.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a objavovanie pokladov v nás. ❤